NMU har sedan 1999 hjälpt företag att arbeta med en säker grund för sina varumärken på internet. Genom egen expertis och samarbete med andra företag kan vi leverera resultat hela vägen.

Trygghet

Våra kunder ska vara trygga i förvissningen att vi hanterar grunden för deras internetnärvaro på ett säkert sätt. Förvaltningen åt våra kunder ska vila på ett tydligt ansvarstagande.

I grunden arbetar vi med en stabil och säker IT-miljö.

I arbetet med varumärken på internet är vi ofta inblandade i ett tidigt skede som exempelvis kan röra namnval, lansering på nya marknader och kampanjer. Det gör att vi är vana vid att hantera känslig information på ett säkert sätt.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram rutiner så att rätt person gör rätt sak vid rätt tillfälle.

Enkelhet

Det ska vara enkelt att vara kund hos NMU. Vi tror att det skapas i nära relationer med rak kommunikation och tydlig målsättning. Vi som arbetar på NMU har en lång erfarenhet av att hjälpa företag med en enkel hantering av sina varumärken på internet med domännamnsförvaltning, varumärkesbevakning, webbproduktion och tekniska lösningar. Inom närliggande områden där vi själva inte är specialister, samarbetar vi med väl utvalda partner.

Vår samlade kunskap inom dessa områden gör oss väl rustade att arbeta i olika sammansättningar som hos våra kunder vanligtvis består av personer inom marknad, IT och juridik. Kompetensen hos er och era andra leverantörer blir utgångspunkten för vårt samarbete. Tillsammans tar vi fram en avvägd blandning mellan rådgivning och vårt produkt- och tjänsteutbud.

Domännamnets grunder


Välkommen till den första delen i en serie om domännamnets grunder. Tanken är att serien skall kunna vara en hjälp för dig som på något sätt kommer i kontakt med domännamn i ditt arbete, oavsett om du arbetar med IT, marknadsföring eller juridik.

En kort version av internets historia


Detta är en kort historia om hur Internet började som ett verktyg som används av den amerikanska militärens stordatorer.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter här nedan så kommer vi att kontakta dig för ett förutsättningslöst möte.